Mapa witryny

Яндекс.Метрика

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, W KTÓRYCH ZDEMONTOWANO POMNIKI RADZIECKICH ŻOŁNIERZY-WYZWOLICIELI

Według stanu na marzec 2019 roku

Wykaz zawiera miejscowości, w których zdemontowano pomniki radzieckich żołnierzy-wyzwoleńców w okresie z 2014 r. Od tego czasu strona polska oficjalnie trzyma się pozycji, zgodnie z którą pomniki radzieckich żołnierzy-wyzwolicieli w Polsce, znajdujące się poza cmentarzami wojskowymi, są „symboliczne”, rzekomo nie podpadają pod Umowę międzyrządową między Federacją Rosyjską a Rzecząpospolitą Polską o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji z dnia 22 lutego 1994 r., oraz decyzje odnośnie tych pomników rzekomo należą do kompetencji władz miejscowych. Strona rosyjska uważa takie traktowanie wspomnianej Umowy za nieprawidłowe, wyraźnie sprzeczne zarówno z tekstem tego dokumentu, jak i z odpowiednimi przepisami Traktatu między Federacją Rosyjską a Rzecząpospolitą Polską o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy z dnia 22 maja 1992 r.

Więc demontaż pomników radzieckich żołnierzy-wyzwolicieli w Polsce, który odbywa się bez uzgodnienia ze stroną rosyjską, niezależnie od jego usprawiedliwień, jest sprzeczny z prawem i narusza zobowiązania państwa polskiego, wynikające z powyższych umów rosyjsko-polskich.

W 2017 roku w Polsce wniesiono poprawki do ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego (tzw. ustawa dekomunizacyjna), przewidujące usunięcie z przestrzeni publicznej w terminie do 31 marca 2018 r. wszystkich znajdujących się poza miejscami spoczynku pomników, „które propagują ustrój totalitarny”, w tym komunizm, do których polskie władze zaliczają również pomniki żołnierzy radzieckich.

Wszystkie pomniki, wskazane w rozdziale II podanego niżej wykazu, są w wykazie pomników radzieckich w Polsce, który sporządzono w ramach realizacji przez strony wspomnianej Umowy z 1994 r. i podpisano w dniu 22 kwietnia 1997 r. przez Sekretarza Generalnego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczennictwa Rzeczypospolitej Polskiej A.Przewoźnika i Naczelnika Wydziału historycznie-memoriałowego przy Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej W.Makowskiego.

***

I. WYKAZ MIEJSCOWOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, W KTÓRYCH ZDEMONTOWANO POMNIKI NA CMENTARZACH RADZIECKICH ŻOŁNIERZY

Cybinka, woj. lubuskie

 1. W 2016 r. na cmentarzu oficerów radzieckich zdemontowano tablicę pamiątkową z awersem medalu „Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945”

Trzcianka, woj. wielkopolskie

 1. We wrześniu 2017 r. zdemontowano mauzoleum na zbiorowej mogile żołnierzy Armii Czerwonej.

Pogorzelice, woj. pomorskie

 1. W grudniu 2018 r. zlikwidowano obelisk na zbiorowej mogile żołnierzy radzieckich i polskich.

II. WYKAZ MIEJSCOWOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, W KTÓRYCH ZDEMONTOWANO POMNIKI RADZIECKICH ŻOŁNIERZY-WYZWOLICIELI, POŁOŻONE POZA CMENTARZAMI WOJSKOWYMI

DOLNOŚLĄSKIE

Strzegom

 1. W 2018 r. zdemontowano Pomnik Braterstwa Broni przy ul. Kostuszki.

 2. W marcu 2018 r. zdemontowano Pomnik ku czci żołnierzy Armii Czerwonej.

Brzeg Dolny

 1. W 2018 r. zdemontowano Pomnik żołnierzy radzieckich na placu rynkowym.

Milicz

 1. W 2018 r. zdemontowano Pomnik Braterstwa Broni na placu Armii Czerwonej.

Uraz

 1. W 2018 r. zdemontowano pomnik upamiętniający Armię Czerwoną.

Trzebnica

 1. W 2018 r. zdemontowano obelisk upamiętniający bohaterów Armii Czerwonej.

Lubiąż

 1. W 2018 r. zdemontowano pomnik upamiętniający żołnierzy radzieckich.

Wodnica

 1. W 2018 r. zdemontowano pomnik upamiętniający żołnierzy radzieckich.

Oleśnica

 1. W 2018 r. zdemontowano Pomnik Polsko-Radzieckiego Braterstwa Broni.

Legnica

 1. W marcu 2018 r. zdemontowano Pomnik Polsko-Radzieckiego Braterstwa Broni.

Żeleźnik

 1. W kwietniu 2018 r. zdemontowano Pomnik radzieckich żołnierzy-wyzwolicieli.

KUJAWSKO-POMORSKIE

Ciechocinek

 1. W grudniu 2014 r. zdemontowano Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej na placu Gdańskim.

Rojewo

 1. W 2015 r. zdemontowano kamień-pomnik ofiar Drugiej Wojny Światowej, oraz poległych żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Radzieckiej.

Inowrocław

 1. W marcu 2018 r. zdemontowano Pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej i Radziecko-Polskiego Braterstwa Broni.

LUBIELSKIE

Jacnia

 1. W 2014 r. zdemontowano pomnik upamiętniający żołnierzy radzieckich.

Kulik

 1. W 2015 r. zdemontowano tablicę pamiątkową na budynku szkoły.

Zamość

 1. W 2017 r. usunięto symbolikę radziecką z pomnika więźniów, poległych w hitlerowskim obozie koncentracyjnym, przy ul. Śląskiej.

Janów Podlaski

 1. W 2018 r. zdemontowano Pomnik żołnierzy 1. Frontu Białoruskiego, którzy polegli w lipcu 1944 r., przy ul. Siedleckiej.

Kodeń

 1. W 2018 r. zdemontowano obelisk upamiętniający żołnierzy radzieckich na placu rynkowym.

Szewnia Dolna

 1. W 2018 r. zdemontowano tablicę na budynku szkoły upamiętniającą walki w tej miejscowości toczone przez radzieckich i polskich partyzantów.

Długi Kąt

 1. W 2018 r. zdemontowano obelisk upamiętniający trzech pilotów, którzy polegli w tym miejscu.

Dubienka

 1. W 2018 r. usunięto tablicę pamiątkową z czołgu-pomnika upamiętniającego żołnierzy radzieckich.

Puławy

 1. W marcu 2018 r. zdemontowano obelisk upamiętniający żołnierzy Armii Czerwonej.

Łuków

 1. W czerwcu 2018 r. zdemontowano Pomnik żołnierzy Armii Czerwonej i żołnierzy polskich.

LUBUSKIE

Nowa Sól

 1. W czerwcu 2015 r. zdemontowano Pomnik Braterstwa Broni Wojska Polskiego i Armii Czerwonej.

Strzelce Krajeńskie

 1. W marcu 2018 r. zdemontowano Pomnik żołnierzy radzieckich.

Iłowa

 1. W marcu 2018 r. zdemontowano Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej.

Szprotawa, woj. lubuskie

 1. W kwietniu 2018 r. zdemontowano Pomnik Braterstwa Broni.

ŁÓDZKIE

Brzeziny

 1. W 2015 r. zdemontowano Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej przy ul. Łódzkiej.

Skierniewice

 1. W marcu 2018 r. zdemontowano Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej przy ul. 22 lipca.

 2. W marcu 2018 r. zdemontowano tablicę pamiątkową z Pomnika Wdzięczności Armii Czerowonej przy ul. Sienkiewicza.

Łódź

 1. W marcu 2018 r. zdemontowano tablicę upamiętniającą wyzwolenie Łodzi przez jednostki Armii Czerwonej.

Ozorków

 1. W 2018 r. zdemontowano tablicę upamiętniającą żołnierzy 1. Armii Pancernej, którzy polegli w walkach o miasto, przy ul. Wyszyńskiego.

MAŁOPOLSKIE

Limanowa

 1. W lipcu 2014 r. zdemontowano Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej.

Nowy Sącz

 1. W lipcu 2015 r. zdemontowano Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej.

Koźmice Wielkie

 1. W 2018 r. z obelisku upamiętniającego radzieckiego pilota, który zginął w tej miejscowości, usunięto symbolikę radziecką oraz tablicę pamiątkową.

MAZOWIECKIE

Warszawa

 1. W lutym 2015 r. rada miejska podjęła decyzję o nieprzywrócenie na plac Wileński Pomnika Polsko-Radzieckiego Braterstwa Broni (znanego jako „Czterech Śpiących”) po jego remoncie i zakończeniu budowy nowej linii metra.

 2. W październiku 2018 r. zdemontowano Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej w Parku Skaryszewskim.

Chotcza

 1. W 2016 r. z pomnika żołnierzy i partyzantów radzieckich usunięto symbolikę radziecką.

Różan

 1. W 2018 r. zdemontowano czołg-pomnik upamiętniający żołnierzy radzieckich i polskich przy ul.Warszawskiej.

Stupsk

 1. W 2018 r. zdemontowano Pomnik żołnierzy radzieckich blisko szkoły.

OPOLSKIE

Opole

 1. W marcu 2018 r. usunięto napis na tablicy, umocowanej na Pomniku Wdzięczności Armii Czerwonej.

Byczyna

 1. W kwietniu 2018 r. zdemontowano Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej.

Biała

 1. W 2018 r. zdemontowano Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej na Placu Zamkowym.

Głogówek

 1. W 2018 r. zdemontowano Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej w parku miejskim.

Grobniki

 1. W 2018 r. z Pomnika poległych żołnierzy radzieckich usunięto tablicę pamiątkową.

Dzbańce

 1. W 2018 r. zdemontowano pomnik na miejscu, gdzie polegli dwaj radzieccy czołgiści 5. Korpusu Zmechanizowanego.

PODKARPACKIE

Hyżne

 1. W 2017 r. zdemontowano pomnik upamiętniający partyzantów radzieckich i polskich.

Teodorówka

 1. W 2018 r. zdemontowano pomnik upamiętniający żołnierzy radzieckich oraz walki, toczone w okolicach wzgórza nr 534 w okresie Drugiej Wojny Światowej.

Kostków

 1. W 2018 r. usunięto tablicę pamiątkową z Pomnika żołnierzy radzieckich.

Zbydniów

 1. W 2018 r. zdemontowano Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej.

Braciejowa

 1. W 2017 r. usunięto tablicę pamiątkową z obelisku upamiętniającego poległych w tych okolicach żołnierzy Armii Czerwonej oraz Armii Krajowej.

 Mielec

 1. W listopadzie 2015 r. zdemontowano Pomnik Wdzięczności Poległym Żołnierzom Armii Czerwonej i Wojska Polskiego i przeniesiono do muzeum miasta Ruda-Śląska.

Sanok

 1. We wrześniu 2016 r. zdemontowano Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej.

Łańcut

 1. W grudniu 2016 r. zdemontowano Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej.

Dębica

 1. W lutym 2018 r. zdemontowano Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej.

PODLASKIE

Dubicze Cerkiewne

 1. W marcu 2018 r. zdemontowano Pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej.

POMORSKIE

Pruszcz Gdański

 1. W 2018 r. zdemontowano tablicę pamiątkową z Pomnika Wdzięczności radzieckim żołnierzom-wyzwolicielom.

Gdańsk, Biskupia Góra

 1. W 2018 r. zdemontowano tablicę pamiątkową na miejscu stanowiska dowodzenia, z którego w marcu 1945 roku Dwukrotny Bohater Związku Radzieckiego generał Paweł Batow dowodził 65. armią 2. Frontu Białoruskiego walczącą o Danzig (Gdańsk).

Nicponia

 1. W 2018 r. zdemontowano Pomnik więźniów radzieckich.

ŚLĄSKIE

Katowice

 1. W 2014 r. Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej na Placu Wolności został przeniesiony na cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej w Katowicach.

Pruchna

 1. W 2016 r. zdemontowano Pomnik Wdzięczności żołnierzom radzieckim.

Będzin Grodziec

 1. W 2017 r. z Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej zdemontowano symbolikę radziecką i tablicę pamiątkową.

Jaworzno

 1. W marcu 2018 r. zdemontowano Pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej.

Dąbrowa Górnicza

 1. W 2018 r. zdemontowano Pomnik żołnierzy Armii Czerwonej przy ul. Łaskowej.

 2. W 2018 r. zdemontowano Pomnik żołnierzy Armii Radzieckiej pod Tomaszowską Górą.

 3. W 2018 r. zdemontowano Pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej przy ul. Śwerczyna.

 4. W 2018 r. zdemontowano Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej przy al. Wolności.

Piekary Śląskie

 1. W 2018 r. z Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej przy ul. Bytomskiej usunięto symbolikę radziecką.

Trzebiesławice

 1. W 2018 r. zdemontowano pomnik upamiętniający żołnierzy radzieckich.

Wojtkowice Kościelne

 1. W 2018 r. zdemontowano Pomnik radzieckich żołnierzy-wyzwolicieli.

Myszkowice

 1. W 2015 r. zdemontowano Pomnik Polsko-Radzieckiego Braterstwa Broni.

Psary

 1. W 2015 r. zdemontowano Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej.

Czeladź

 1. W marcu 2018 r. zdemontowano Pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej.

Zabrze

 1. We wrześniu 2016 r. zdemontowano Pomnik Braterstwa Broni.

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Łubnice

 1. W 2018 r. usunięto symbolikę radziecką z pomnika upamiętniającego Armię Radziecką.

Stępocice, gm. działoszyce, pow. pińczowski

 1. W październiku 2015 r. z pomnika polskich i radzieckich partyzantów zdemontowano symbole radzieckie – sierp i młot, tablicę informacyjną oraz godło Polskiej Republiki Ludowej.

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Tuszewo

 1. W 2015 r. zlikwidowano obelisk upamiętniający żołnierzy radzieckich Drugiej Armii.

Pieniężno, pow. braniewski

 1. We wrześniu 2015 r. z pomnika I.D.Czerniachowskiego na miejscu, gdzie on został śmiertelnie zraniony 18 lutego 1945 r., zdemontowano barelief rosyjskiego dowódcy. Później pomnik został zlikwidowany całkowicie.

Lidzbark Warmiński

 1. W lutym 2018 r. zdemontowano Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej.

Reszel

 1. W marcu 2018 r. zdemontowano Pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej.

Kisielice

 1. W 2018 r. zdemontowano pomnik upamiętniający żołnierzy radzieckich przy ul. Mickiewicza.

WIELKOPOLSKIE

Pleszew

 1. W 2015 r. zdemontowano kamień-pomnik upamiętniający czterech czołgistów radzieckich, którzy polegli 24 stycznia 1945 r.

Kramsk

 1. W 2017 r. zlikwidowano Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej.

Gniezno

 1. W 2017 r. zlikwidowano tablicę upamiętniającą żołnierzy radzieckich przy ul. Armii Czerwonej

Trzemieszno

 1. W marcu 2016 r. zdemontowano z placu centralnego i później przeniesiono na cmentarz miejski Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej.

Koźmin Wielkopolski

 1. W kwietniu 2018 r. zdemontowano obelisk ku czci żołnierzy radzieckich.

Golina

 1. W 2018 r. zdemontowano Pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej przy ul. Kazimierza Wielkiego.

Sarnice

 1. W marcu 2019 r. zdemontowano pomnik na miejscu, gdzie w 1944 r. zginęło trzech zwiadowców Armii Czerwonej, wysadzając się razem z nazistami, którzy ich osaczyli.

ZACHODNIO-POMORSKIE

Sławno

 1. W kwietniu 2016 r. zdemontowano Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej na ul.Koszalińskiej.

 2. W kwietniu 2018 r. zdemontowano tablicę przy czołgu-pomniku, upamiętniającym żołnierzy radzieckich i polskich. Sam pomnik zlikwidowano w lutym 2019 r.

Goleniów

 1. W październiku 2016 zdemontowano pomnik żołnierzy Armii Czerwonej oraz tablicę informacyjną upamiętniającą bohaterski czyn sierżanta Sułtanowa przy wyzwoleniu miasta od nazistów.

Runowo

 1. W 2018 r. zdemontowano Pomnik bohaterów Armii Czerwonej przy dworcu kolejowym.

Szczecin

 1. W listopadzie 2017 r. zdemontowano Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej.

 2. W marcu 2018 r. zdemontowano Pomnik żołnierzy Armii Czerwonej.

Stargard

 1. W listopadzie 2017 r. zdemontowano Kolumnę Zwycięstwa

Choszczno

 1. W marcu 2018 r. zdemontowano Pomnik radzieckich żołnierzy-wyzwolicieli.

Gmina Bobolice

 1. W maju 2018 r. zdemontowano obelisk ku czci żołnierzy radzieckich.

Drawsko Pomorskie

 1. W 2018 r. na pomniku żołnierzy radzieckich przy ul. Bohaterów Stalingradu zdemontowano symbolikę radziecką.

Banie

 1. W 2018 r. zdemontowano obelisk upamiętniający poległych żołnierzy radzieckich.