Rosja-Polska. Współpraca handlowo-gospodarcza

Po gwałtownym zmniejszeniu dwustronnej wymiany handlowej w wyniku wprowadzonych przez Unię Europejską w 2014 r. sankcji wobec Rosji i kroków odwetowych ze strony rosyjskiej pod koniec 2016 r. zaznaczył się stopniowy wzrost w handlu rosyjsko-polskim, który miał miejsce w okresie 2017–2018 rr. Według danych Federalnej Służby Celnej Rosji, w okresie styczeń–wrzesień 2018 r. obrót towarowy między Rosją a Polską wyniósł 15,8 mld. dolarów USA (eksport rosyjski – 12,1 mld. dolarów USA, import z Polski – 3,8 mld. dolarów USA), zwiększając się w porównaniu z tym samym okresem 2017 r. o 36,0%.

82,9% rosyjskiego eksportu do Polski składa się z towarów paliwowych. Główne pozycje w polskim eksporcie do Rosji zajmuje produkcja branży budowy maszyn i przemysłu chemicznego.

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2018 r. udział Polski w rosyjskim handlu zagranicznym wyniósł 3,2% (10. miejsce wśród wszystkich partnerów handlowych Rosji). Rosja znajduje się na 3. miejscu wśród importerów Polski (ustępując Niemcom i Chinom) i na 7. – wśród jej eksporterów.