Rosja-Polska. Współpraca handlowo-gospodarcza

W wyniku nałożonych w 2014 roku sankcji UE na Rosję i kroków odwetowych strony rosyjskiej miał miejsce gwałtowny spadek w wymianie handlowej między Rosją a Polską. Od końca 2016 r. do 2019 r. dzięki lepszej koniunkturze na rynkach światowych wskaźniki handlu dwustronnego rosły, ale nigdy nie osiągnęły poziomu „przedkryzysowego” (27,9 mld USD w 2013 r.). W latach 2019-2020 obroty handlowe ponownie wykazywały negatywny trend, również ze względu na zmniejszenie przez Polskę zakupów rosyjskich nośników energii oraz skutki pandemii koronawirusowej, która rozpoczęła się wiosną 2020 roku.

Według danych Federalnej Służby Celnej Rosji, w okresie styczeń-sierpień 2021 r. wymiana handlowa między Rosją a Polską wyniosła 13,1 mld USD (eksport rosyjski wyniósł 9,3 mld USD, import z Polski – 3,76 mld USD), zwiększając się o 44,5% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. Wspomniany wzrost był spowodowany przede wszystkim gwałtownym wzrostem cen nośników energii na rynkach światowych.

Większość rosyjskiego eksportu do Polski stanowią nośniki energii, w polskim eksporcie do Rosji dominują produkty przemysłu maszynowego i chemicznego.

Udział Polski w handlu zagranicznym Rosji wynosił w 2020 roku 2,8% (11 miejsce wśród wszystkich partnerów handlowych Rosji). Rosja zajmuje 3 miejsce w imporcie Polski (po Niemczech i Chinach) i 7 miejsce w jej eksporcie.