Symbole państwowe

Flaga państwowa

Flaga państwowa Federacji Rosyjskiej to prostokąt składający się z trzech równych poziomych pasów: górny w kolorze białym, środkowy — w kolorze niebieskim, a dolny — w kolorze czerwonym. Stosunek długości flagi do jej szerokości wynosi 2:3.

Flaga rosyjska powstała wraz z pierwszymi rosyjskimi okrętami wojennymi i do XIX wieku stanowiła głównie część kultury morskiej.

Białe, niebieskie i czerwone pasy zostały namalowane na burcie łodzi Piotra Wielkiego, a w 1693 roku oddział niewielkich statków Piotra odbył ekspedycję na Wyspy Sołowieckie już pod banderą złożoną z równych poziomych białych, niebieskich i czerwonych pasów.

Początek korzystania z rosyjskiej biało-niebiesko-czerwonej flagi na lądzie wiąże się z odkryciami geograficznymi rosyjskich żeglarzy.

Aż do XIX wieku rosyjscy marynarze wznosili na brzegach przyłączonych do Rosji ziem pamiątkowy krzyż. W 1806 roku pojawiła się nowa tradycja. Ekspedycja rosyjska zbadała wybrzeże południowego Sachalinu, na brzegu wciągając na maszt dwie flagi. Flaga z krzyżem św. Andrzeja symbolizowała zasługi marynarki wojennej, natomiast flaga państwowa biało-niebiesko-czerwona była oznaką nowych ziem rosyjskich.

W ciągu XIX i XX wieku flaga naszego kraju podlegała wielokrotnym zmianom. W listopadzie 1990 roku rządowa komisja ds. opracowywania nowych symboli państwowych podjęła decyzję, że biało-niebiesko-czerwona flaga Rosji powinna powrócić ze względu na swoją ponad 300-letnią historię.

25 grudnia 2000 roku przyjęto Federalną Ustawę Konstytucyjną o fladze państwowej Federacji Rosyjskiej. Ustawa ta określa statut prawny i zasady używania flagi rosyjskiej.

Godło państwowe

Zgodnie z Federalną ustawą konstytucyjną z dnia 25 grudnia 2000 roku o godle państwowym Federacji Rosyjskiej, godło Rosji to: „...czworokątna tarcza heraldyczna z zaokrąglonymi dolnymi rogami, zaostrzona na końcu, ze złotym dwugłowym orłem unoszącym do góry skrzydła. Orzeł jest zwieńczony dwoma małymi koronami, nad którymi znajduje się jedna duża korona łącząca mniejsze korony wstążką. W prawej łapie orła znajduje się berło, a w lewej jabłko królewskie. Na piersi orła, w czerwonej tarczy, znajduje się srebrny jeździec w niebieskim płaszczu na srebrnym koniu, uderzający srebrną włócznią przewróconego i zdeptanego przez konia czarnego smoka”.

Hymn narodowy Federacji Rosyjskiej

Tekst Siergieja Michałkowa, muzyka Aleksandra Aleksandrowa

 

Rosja to nasze święte mocarstwo,

Rosja to ukochany nasz kraj.

Potężna siła woli, wielka chwała

Są Twoją własnością po wsze czasy!

 

Refren:

Chwała Ci, nasza wolna Ojczyzno,

Prastary związku bratnich narodów.

Ludowa mądrości dana przez przodków!

Chwała Ci, kraju! Jesteśmy z Ciebie dumni!

 

Od mórz południowych do polarnej krainy

Rozciągnęły się nasze lasy i pola.

Tyś jedna taka na świecie! Jedyna taka –

Chroniona przez Boga ojczysta ziemio!

 

Refren:

Chwała Ci, nasza wolna Ojczyzno,

Prastary związku bratnich narodów.

Ludowa mądrości dana przez przodków!

Chwała Ci, kraju! Jesteśmy z Ciebie dumni!

 

Rozległą przestrzeń dla marzeń i życia

Otwierają nam nadchodzące lata.

Nasza wierność Ojczyźnie daje nam siłę.

Tak było, jest i będzie zawsze!

 

Refren:

Chwała Ci, nasza wolna Ojczyzno,

Prastary związku bratnich narodów.

Ludowa mądrości dana przez przodków!

Chwała Ci, kraju! Jesteśmy z Ciebie dumni!