Rosja-Polska. Współpraca kulturalna

Rosyjsko-polska współpraca kulturalna ma dawne tradycje, jednak w obecnej niekorzystnej sytuacji politycznej napotyka znaczne trudności. Na przykład, rząd Polski w lipcu 2014 roku z motywów politycznych podjął decyzję o zrezygnowaniu z uzgodnionej wcześniej organizacji w 2015 r. roku kultury Rosji w Polsce oraz roku kultury Polski w Rosji. Negatywny wpływ na więzi kulturalne między dwoma krajami miała również pandemia infekcji koronawirusowej, która rozpoczęła się wiosną 2020 roku.

Od 2007 r. corocznie odbywają się festiwale filmów rosyjskich w Polsce «Sputnik nad Polską» (XIV festiwal odbył się w trybie online 12-20 grudnia 2020 r. w Warszawie) oraz filmów polskich w Rosji «Wisła» (XIV festiwal miał miejsce 20-30 maja 2020 r. w Moskwie), które przed 2015 r. były prowadzone pod patronatem honorowym przewodniczących izb wyższych parlamentów obu krajów.

9-12 września 2021 r. Rosja wzięła udział w Warszawskich Targach Książki. W rosyjskiej ekspozycji zaprezentowano około 100 książek wiodących wydawnictw z Rosji.

Przed pandemią w Polsce aktywnie prowadziły działalność koncertową wykonawcy i zespoły muzyczne z Rosji. W okresie 2015–2018 rr. w tym kraju odbyły się występy Akademickiego Zespołu Pieśni i Tańca Armii Rosyjskiej im. A.Aleksandrowa (ostatnio – w grudniu 2018 r.), Państwowego Akademickiego Zespołu Tańca Ludowego im. I.Moisiejewa (październik 2015 r.), Moskiewskiego Państwowego Akademickiego Choru Kameralnego pod batutą W.Minina (maj 2021 r.), Zespółu Pieśni i Tańca Floty Bałtyckiej (czerwiec 2017 r.), solistów Teatru Maryjskiego (marzec 2018 r.), artysty ludowego O.Pogudina, pianistów J.Faworina, A.Wołodina, D.Szyszkina, J.Awdejewej, G.Czystiakowa, skrzypaczki A.Bajewej.

Rosyjski chór w trybie online wziął udział w jubileuszowym Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce (13-18 września 2021 r.).

Muzykanci z Rosji uczestniczą w XVIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie (2-23 października 2021 r.).

Przedstawiciel Rosji wchodzi w skład Międzynarodowego Komitetu Fundacji „Auschwitz-Birkenau” (Rosja w 2013 r. dokonała wpłaty na rzecz Fundacji w wysokości 1 mln. dolarów USA).