Mapa witryny

Яндекс.Метрика

O Rosji

Federacja Rosyjska leży w Eurazji (we wschodniej części Europy i północnej części Azji).

Terytorium państwa zajmuje powierzchnię ponad 17 mln km2, stanowi 1/8 całego lądu ziemskiego. Jego zachodnia, tak zwana europejska część, którą zamieszkują 4/5 całej ludności kraju, znajduje się w granicach Europy Wschodniej, podczas gdy jego wschodnia część, szeroko rozlegając się na wschód od Uralu, jest już położona w Azji Północnej. Z zachodu na wschód Rosja rozpościera się na przestrzeni wynoszącej ponad 9 tys. km, z północy na południe – od 2,5 do 4 tys. km.

Ludność Rosji wynosi ponad 146,17 mln (według danych Federalnej Służby Statystycznej na dzień 1 stycznia 2021 r.). Struktura etniczna Rosji jest wielce różnorodna. Według spisu powszechnego z 2010 r., Rosjanie stanowią 77,71%, Tatarzy 3,72%, Ukraińcy 1,35%, Baszkirzy 1,11%, Czuwasze 1,01%, Czeczeni 1,00%, Ormianie 0,83%, Awarowie 0,64%, Mordwini 0,52% i in.

Stolicą Rosji jest Moskwa (12,66 mln mieszkańców).

Największe miasta Rosji: Sankt Petersburg (5,4 mln mieszkańców), Nowosibirsk (1,62 mln), Jekaterynburg (1,5 mln), Kazań (1,26 mln), Niżnij Nowgorod (1,25 mln), Czelabińsk (1,2 mln), Samara (1,15 mln), Omsk (1,14 mln), Rostów nad Donem (1,14 mln), Ufa (1,13 mln), Krasnojarsk (1,1 mln), Woroneż, Perm, Wołgograd – po 1 mln mieszkańców.

Oficjalnym (państwowym) językiem na całym terytorium Federacji Rosyjskiej jest język rosyjski. Rosja jest państwem wielojęzycznym, jej mieszkańcy mówią prawie w 150 językach. Każdy naród Federacji Rosyjskiej ma zagwarantowane prawo do posługiwania się językiem ojczystym.

Rosja jest państwem federacyjnym. W jej skład wchodzi 85 równoprawnych podmiotów: w tym 22 republiki, 9 krajów, 46 obwodów, 3 miasta o znaczeniu federalnym, 1 obwód autonomiczny, 4 okręgi autonomiczne.

Ponadto Rosja jest podzielona na tak zwane 8 okręgów federalnych, w każdym z których urzędują Pełnomocni Przedstawiciele Prezydenta Federacji Rosyjskiej.

Jednostką monetarną jest rubel.

Rosja jest republiką prezydencką. Ustrój państwowy jest ustalony przez Konstytucję, przyjętą podczas ogólnonarodowego głosowania w dniu 12 grudnia 1993 roku.

Głową państwa jest Prezydent Rosji wybierany w wyborach powszechnych na 6 lat nie więcej niż na dwie kadencje. Zgodnie z Konstytucją i ustawami federalnymi Prezydent wyznacza podstawowe kierunki polityki wewnętrznej i zagranicznej, jest gwarantem Konstytucji, praw i wolności człowieka i obywatela, podejmuje działania celem ochrony suwerenności Rosji, jej niepodległości oraz integralności państwowej. Od 2012 r. urząd Prezydenta Rosji zajmuje Vladimir Putin, który w 2018 r. został ponownie wybrany na to stanowisko.

Władzę wykonawczą w Federacji Rosyjskiej sprawuje Rząd Federacji Rosyjskiej. Rząd jest organem kolegialnym i stoi na czele jednolitego systemu władzy wykonawczej w państwie. W skład Rządu wchodzi Przewodniczący Rządu, jego zastępcy oraz federalni ministrowie. Przewodniczący Rządu jest powoływany przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej za zgodą Dumy Państwowej. W dniu 16 stycznia 2020 r. zgodnie z Dekretem Prezydenta Federacji Rosyjskiej na urząd Przewodniczącego Rządu Federacji Rosyjskiej został powołany Mikhail Mishustin.

Zgromadzenie Federalne, składające się z dwóch izb – Rady Federacji (izby wyższej) oraz Dumy Państwowej (izby niższej) – jest przedstawicielskim i ustawodawczym organem Federacji Rosyjskiej. Izby, funkcjonując we współpracy ze sobą, posiadają samodzielność i nie pokrywającą się kompetencję. Obradują osobnie i znajdują się w Moskwie w różnych budynkach. Zadanie Rady Federacji polega na reprezentacji stanowiska i interesów rosyjskich regionów. Każdy podmiot federalny wyznacza do jej składu dwóch reprezentantów. Duma Państwowa jest wybierana na 5‑letnią kadencję i składa się z 450 deputowanych.

Władza Sądownicza jest sprawowana przez sądy. Najwyższym organem sądowym jest Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej. Kontrolę konstytucyjną sprawuje Sąd Konstytucyjny.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest organem federalnym władzy wykonawczej Federacji Rosyjskiej, realizującym politykę państwową w dziedzinie stosunków Federacji Rosyjskiej z obcymi krajami oraz organizacjami międzynarodowymi.