Mapa witryny

Яндекс.Метрика

O Rosji

 

Federacja Rosyjska leży w Eurazji (we wschodniej części Europy i północnej części Azji).

Terytorium państwa zajmuje powierzchnię ponad 17 mln.km2, stanowi 1/8 całego lądu ziemskiego. Jego zachodnia, tak zwana europejska część, którą zamieszkują 4/5 całej ludności kraju, znajduje się w granicach Europy Wschodniej, podczas gdy jego wschodnia część, szeroko rozlegając się na wschód od Uralu, jest już położona w Azji Północnej. Z zachodu na wschód Rosja rozpościera się na przestrzeni wynoszącej ponad 9 tys. km, z północy na południe – od 2,5 do 4 tys. km.

Ludność Rosji wynosi ponad 146,8 mln (według danych Federalnej Służby Statystycznej na dzień 1 stycznia 2018 r.). Struktura etniczna Rosji jest wielce różnorodna. Rosjanie stanowią 77,71%, Tatarzy 3,72%, Ukraińcy 1,35%, Baszkirzy 1,11%, Czuwasze 1,01%, Czeczeni 1,00%, Mordwini 0,52%, Białorusini 0,37%, Niemcy 0,28% i in.

Stolicą Rosji jest Moskwa (12,5 mln mieszkańców).

Największe miasta Rosji: Sankt-Petersburg (5,35 mln mieszkańców), Nowosibirsk (1,61 mln), Niżnij Nowgorod (1,26 mln), Jekaterynburg (1,47 mln), Samara (1,16 mln), Omsk (1,17 mln), Kazań (1,24 mln), Czelabińsk (1,2 mln), Rostów nad Donem (1,13 mln), Ufa (1,12 mln), Wołgograd, Perm, Krasnojarsk, Woroneż – po 1 mln mieszkańców.

Oficjalnym (państwowym) językiem na całym terytorium Federacji Rosyjskiej jest język rosyjski. Rosja jest państwem wielojęzycznym, jej mieszkańcy mówią prawie w 150 językach. Każdy naród Federacji Rosyjskiej ma zagwarantowane prawo do posługiwania się językiem ojczystym.

Rosja jest państwem federacyjnym. W jej skład wchodzi 85 równoprawnych podmiotów: 22 republiki, 9 krajów, 46 obwodów, 3 miasta o znaczeniu federalnym, 1 obwód autonomiczny, 4 okręgi autonomiczne.

Ponadto Rosja jest podzielona na tak zwane 8 okręgów federalnych, w których urzędują Pełnomocni Przedstawiciele Prezydenta Federacji Rosyjskiej.

Jednostką monetarną jest rubel.

Rosja jest republiką prezydencką. Ustrój państwowy jest ustalony przez Konstytucję, przyjętą podczas ogólnonarodowego głosowania w dniu 12 grudnia 1993 roku.

Głową państwa jest Prezydent Rosji wybierany w wyborach powszechnych na 6 lat nie więcej niż na dwie kadencje z rzędu. Zgodnie z Konstytucją i ustawami federalnymi Prezydent wyznacza podstawowe kierunki polityki wewnętrznej i zagranicznej, jest gwarantem Konstytucji, praw i wolności człowieka i obywatela, podejmuje działania celem ochrony suwerenności Rosji, jej niepodległości oraz integralności państwowej. Od 2012 r. urząd Prezydenta Rosji zajmuje Vladimir Putin, który w 2018 r. został ponownie wybrany na to stanowisko.

Władzę wykonawczą w Federacji Rosyjskiej sprawuje Rząd Federacji Rosyjskiej. Rząd jest organem kolegialnym i stoi na czele jednolitego systemu władzy wykonawczej w państwie. W skład Rządu wchodzi Przewodniczący Rządu, jego zastępcy oraz federalni ministrowie. Przewodniczący Rządu jest powoływany przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej za zgodą Dumy Państwowej. W dniu 8 maja 2018 r. zgodnie z Dekretem Prezydenta Federacji Rosyjskiej na urząd Przewodniczącego Rządu Federacji Rosyjskiej został ponownie powołany Dmitry Medvedev, który zajmował to stanowisko od 2012 r.

Zgromadzenie Federalne, składające się z dwóch izb – Rady Federacji  (izby wyższej) oraz Dumy Państwowej (izby niższej) – jest przedstawicielskim i ustawodawczym organem Federacji Rosyjskiej. Izby, funkcjonując we współpracy ze sobą, posiadają samodzielność i nie pokrywającą się kompetencję. Obradują osobnie i znajdują się w Moskwie w różnych budynkach. Zadanie Rady Federacji polega na reprezentacji stanowiska i interesów rosyjskich regionów. Każdy podmiot federalny wyznacza do jej składu dwóch reprezentantów. Duma Państwowa jest wybierana na 5-letnią kadencję i składa się z 450 deputowanych.

 Władza Sądownicza jest sprawowana przez sądy. Najwyższym organem sądowym jest Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej, powstały w wyniku połączenia Naczelnego Sądu Arbitrażowego i Najwyższego Sądu Arbitrażowego. Kontrolę konstytucyjną sprawuje Sąd Konstytucyjny.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest organem federalnym władzy wykonawczej Federacji Rosyjskiej, realizującym politykę państwową w dziedzinie stosunków Federacji Rosyjskiej z obcymi krajami oraz organizacjami międzynarodowymi.

 

Rosja-Polska. Współpraca handlowo-gospodarcza

Po gwałtownym zmniejszeniu dwustronnej wymiany handlowej w wyniku wprowadzonych przez Unię Europejską w 2014 r. sankcji wobec Rosji i kroków odwetowych ze strony rosyjskiej pod koniec 2016 r. zaznaczył się stopniowy wzrost w handlu rosyjsko-polskim, który miał miejsce w okresie 2017–2018 rr. Według danych Federalnej Służby Celnej Rosji, w okresie styczeń–wrzesień 2018 r. obrót towarowy między Rosją a Polską wyniósł 15,8 mld. dolarów USA (eksport rosyjski – 12,1 mld. dolarów USA, import z Polski – 3,8 mld. dolarów USA), zwiększając się w porównaniu z tym samym okresem 2017 r. o 36,0%.

82,9% rosyjskiego eksportu do Polski składa się z towarów paliwowych. Główne pozycje w polskim eksporcie do Rosji zajmuje produkcja branży budowy maszyn i przemysłu chemicznego.

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2018 r. udział Polski w rosyjskim handlu zagranicznym wyniósł 3,2% (10. miejsce wśród wszystkich partnerów handlowych Rosji). Rosja znajduje się na 3. miejscu wśród importerów Polski (ustępując Niemcom i Chinom) i na 7. – wśród jej eksporterów.

 

Rosja-Polska. Współpraca kulturalna

Rosyjsko-Polska współpraca kulturalna ma dawne tradycje, jednak w obecnej niekorzystnej sytuacji politycznej napotyka pewne trudności. Na przykład, rząd Polski w lipcu 2014 roku z motywów politycznych podjął decyzję o zrezygnowaniu się z uzgodnionej wcześniej organizacji w 2015 r. roku kultury Rosji w Polsce oraz roku kultury Polski w Rosji.

Od 2007 r. corocznie odbywają się festiwale filmów rosyjskich w Polsce «Sputnik nad Polską» (XII festiwal odbył się 8–18 listopada 2018 r. w Warszawie) oraz filmów polskich w Rosji «Wisła» (XI festiwal miał miejsce w Moskwie 17–24 maja 2018 r.), które przed 2015 r. były prowadzone pod patronatem honorowym przewodniczących izb wyższych parlamentów obu krajów.

17–20 maja 2018 r. Rosja wzięła udział w Warszawskich Targach Książki. W rosyjskiej ekspozycji zostało zaprezentowano ponad 400 książek wiodących wydawnictw z Rosji.

W Polsce realizują działalność koncertowa wykonawcy i zespoły muzyczne z Rosji. W okresie 2015–2018 rr. w tym kraju odbyły się występy Akademickiego Zespołu Pieśni i Tańca Armii Rosyjskiej im. A.Aleksandrowa (ostatnio – w grudniu 2018 r.), Państwowego Akademickiego Zespołu Tańca Ludowego im. I.Moisiejewa (październik 2015 r.), Moskiewskiego Państwowego Akademickiego Choru Kameralnego pod batutą W.Minina, Zespółu Pieśni i Tańca Floty Bałtyckiej (czerwiec 2017 r.), solistów Teatru Maryjskiego (marzec 2018 r.), artysty ludowego O.Pogudina, pianistów J.Faworina, A.Wołodina, D.Szyszkina, J.Awdejewej, G.Czystiakowa, skrzypaczki A.Bajewej.

16–20 maja 2018 r. w Białymstoku (województwo podlaskie) odbył się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej  „Hajnówka-2018”, w którym wystąpiło 7 zespołów z Rosji.

23 kwietnia 2018 r. w Teatrze Dramatycznym Warszawy odbyła się światowa premiera filmu fabularnego „Sobibór” (reżyser Konstantin Chabienski).

Przedstawiciel Rosji wchodzi w skład Międzynarodowego Komitetu Fundacji „Auschwitz-Birkenau” (Rosja w 2013 r. dokonała wpłaty na rzecz Fundacji w wysokości 1 mln. dolarów USA).

© Ambasada Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej