Яндекс.Метрика

Mowa Niezależna

Ze stenogramu orędzia Prezydenta Rosji Władimira Putina do Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej, Moskwa, 15 stycznia 2020 r.

W tym roku będziemy obchodzili 75. rocznicę Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Dla Rosji 9 maja jest największym i świętym dniem. Jesteśmy dumni z pokolenia zwycięzców, czcimy ich...

Z wystąpienia Prezydenta Rosji Władimira Putina na poszerzonym posiedzeniu kolegium Ministerstwa Obrony, Moskwa, 24 grudnia 2019 r.

Władimir Putin:  Szanowni Koledzy! Podsumowując, powiem dosłownie kilka słów na tematy niezwiązane bezpośrednio z tym, o czym dzisiaj dyskutujemy, chociaż w ten czy inny sposób związane...

Fragment stenogramu wielkiej konferencji prasowej Prezydenta Rosji Władimira Putina, Moskwa, 19 grudnia 2019 r.

K.Łatuchina („Rosyjska gazeta”): Chciałabym powrócić do tematu naszego Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. W następnym roku świętujemy jubileusz – 75-lecie, Rok pamięci i sławy....

Ze stenogramu odpowiedzi na pytania mediów Ministra Spraw Zagranicznych Siergieja Ławrowa podczas konferencji prasowej, Moskwa, 30 kwietnia 2019 r.

Pytanie: Wczoraj Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej Mariusz Błaszczak oświadczył, że podjęto decyzję o zwiększeniu liczebności kontyngentu amerykańskiego na terytorium Polski....