Яндекс.Метрика

Mowa Niezależna

Słowo Najświętszego Patriarchy Cyryla na otwarciu XXII Światowego Rosyjskiego Soboru Narodowego, Moskwa, 1 listopada 2018 r.

Szanowny Władimirze Władimirowiczu! Wasze Eminencje i Ekscelencje! Dostojni Ojcowie! Szanowni Przedstawiciele władzy państwowej! Drodzy Bracia i Siostry! Światowy Rosyjski Sobór Narodowy...

Wystąpienie Ministra Spraw Zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa na 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Nowy Jork, 28 września 2018 roku

Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Wystąpienia w toku dyskusji ogólnej na obecnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ potwierdzają, że stosunki międzynarodowe przechodzą dziś...

Stenogram odezwy prezydenta Rosji Władimira Putina do narodu w sprawie reformy emerytalnej, Moskwa, 29 sierpnia 2018 r.

Władimir Putin: Szanowni Obywatele Rosji! Drodzy Przyjaciele! 16 czerwca 2018 roku rząd wprowadził do Dumy Państwowej projekt ustawy o zmianach systemu emerytalnego. 19 lipca projekt...