Яндекс.Метрика

Mowa Niezależna

Słowo Najświętszego Patriarchy Cyryla na otwarciu XXII Światowego Rosyjskiego Soboru Narodowego, Moskwa, 1 listopada 2018 r.

Szanowny Władimirze Władimirowiczu! Wasze Eminencje i Ekscelencje! Dostojni Ojcowie! Szanowni Przedstawiciele władzy państwowej! Drodzy Bracia i Siostry! Światowy Rosyjski Sobór Narodowy...

Stenogram odezwy prezydenta Rosji Władimira Putina do narodu w sprawie reformy emerytalnej, Moskwa, 29 sierpnia 2018 r.

Władimir Putin: Szanowni Obywatele Rosji! Drodzy Przyjaciele! 16 czerwca 2018 roku rząd wprowadził do Dumy Państwowej projekt ustawy o zmianach systemu emerytalnego. 19 lipca projekt...

Artykuł rosyjskiego politologa Siergieja Karaganowa „Nowa epoka konfrontacji” („Rosja w globalnej polityce”, nr 6, 2017 r.)

Polityka międzynarodowa, której istotną częścią są stosunki między tradycyjnym Zachodem a Rosją, zyskuje nową jakość. Wielu z nas nazywa ten etap stosunków „nową zimną wojną”. Jednak...

Wystąpienie Ministra Spraw Zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa podczas Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium, 17 lutego 2018 r.

Szanowni Państwo! Szanowni Koledzy! Dzisiaj, kiedy stosunki międzynarodowe przechodzą epokę kardynalnych zmian, ostatecznie obalając tezę „końca historii”, musimy pamiętać o tym, co się...