Mały Ruch Graniczny

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego

Zalecenia przy stosowaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego

Informacja dla wjeżdżających do strefy przygranicznej Federacji Rosyjskiej w Obwodzie Kaliningradzkim


Przyjęcie petentów w sprawach dotyczących realizacji tej Umowy, a mianowicie złożenia wniosków o wydanie zezwolenia, będzie prowadzone w Konsulacie Generalnym Federacji Rosyjskiej w Gdańsku:
w poniedziałki, środy i piątki w godz. 8.30 – 12.30 oraz 14.00
16.30.


w Wydziale Konsularnym Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie:
w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00 – 12.00.Wniosek o zezwolenie uprawniające do małego ruchu granicznego (wypełnia się ręczne)

Wniosek o zezwolenie uprawniające do małego ruchu granicznego (wypełnia się na komputerze)