Rosja-Polska. Dialog polityczny

Stosunki dyplomatyczne między Rosją (RSFSR) a Polską zostały nawiązane w 1921 r. 22 maja 1992 r. została podpisana Umowa między Federacją Rosyjską a Rzeczpospolitą Polską o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy. Podwaliny prawne stosunków tworzą pozostające w mocy dokumenty zawarte między byłym ZSRR a PRL, oraz ponad 60 umów i porozumień podpisanych w ciągu trzech ostatnich dekad.

Spotkania dwustronne na poziomie głów państw odbyły się 8 maja 2010 r. w Moskwie podczas obchodów 65. rocznicy Zwycięstwa, 6‑7 grudnia 2010 r. podczas oficjalnej wizyty Prezydenta Federacji Rosyjskiej w Polsce, oraz 11 kwietnia 2011 r. w Smoleńsku w związku z rocznicą katastrowy lotniczej, w której zginął Prezydent Polski Lech Kaczyński.

Przewodniczący Rządów spotkali się 8 lutego 2008 r. w Moskwie, 29 stycznia 2009 r. «na marginesie» Światowego Forum Gospodarczego w Davos, 1 września 2009 r. w Gdańsku w ramach obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej, 7 i 10 kwietnia w Obwodzie Smoleńskim na uroczystościach przy pomniku obywateli radzieckich i polskich w Katyniu i w miejscu katastrofy samolotu Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego.

26-27 stycznia 2013 r. miała miejsce wizyta w Polsce Przewodniczącego Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej Sergeya Naryshkina, który spotkał się z Prezydentem i Premierem Polski, Marszałkami Sejmu i Senatu, wziął udział w uroczystościach z okazji rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego «Auschwitz-Birkenau».

25 lutego 2013 r. w Moskwie odbyło się spotkanie rosyjskich i polskich parlamentarzystów. Na czele rosyjskiej delegacji stali Przewodniczący Komitetów ds. Międzynarodowych Rady Federacji i Dumy Państwowej, z polskiej – Przewodniczący Komisji ds. Międzynarodowych Sejmu i Senatu Polski.

Ostatnie spotkania Ministrów Spraw Zagranicznych Rosji i Polski odbyły się 10 czerwca 2014 r. w Sankt Petersburgu (w formacie «trialogu» z udziałem ministra spraw zagranicznych Niemiec), 4 grudnia 2014 r. w Bazylei («na marginesie» posiedzenia Rady Ministrów Spraw Zagranicznych Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie), 17 maja 2019 r. w Helsinkach („na marginesie” posiedzenia Komitetu Ministrów Rady Europy) oraz 22 września 2021 r. („na marginesie” 76. Sesji Zgromadzenia Generalnego ONZ).

W sierpniu 2012 r. odbyła się pierwsza w historii wizyta w Polsce Patriarchy Moskiewskiego i całej Rusi Cyryla, w trakcie której zostało podpisane wspólne przesłanie Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej i Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce do narodów Rosji i Polski.

Do 2013 r. regularnie odbywały się konsultacje międzyresortowe na szczeblu wiceministrów i dyrektorów departamentów ministerstw spraw zagranicznych.

Intensywność kontaktów dwustronnych gwałtownie się zmniejszyła w 2014 roku w związku z zaostrzeniem się kryzysu ukraińskiego i decyzją państw Zachodu o ograniczeniu stosunków z Rosją. Doprowadziło to, między innymi, do zaprzestania działalności podstawowych mechanizmów rosyjsko-polskiego współdziałania, w tym Komisji międzyrządowej ds. współpracy gospodarczej, Forum regionów (współprzewodniczący – głowy izb wyższych Rosji i Polski), Komitetu ds. strategii rosyjsko-polskiej współpracy pod przewodnictwem ministrów spraw zagranicznych, Rosyjsko-Polskiego forum społeczności, Grupy do spraw trudnych wynikających z historii stosunków rosyjsko-polskich.