Посольство России в Польше

Президент России

МИД России

Яндекс.Метрика

Newsy

Powrót

Ze stenogramu briefingu oficjalnego przedstawiciela MSZ Rosji Marii Zacharowej, Moskwa, 21 stycznia 2021 r.

O rozpoczęciu sprzedaży kolejnej edycji „Mein Kampf” w Polsce

Często na briefingach mówimy o fałszowaniu i przepisywaniu historii. Podajemy przykłady, fakty i demonstrujemy materiały audiowizualne na ten temat. Często jesteśmy pytani, czy istnieje ogólne pojęcie falsyfikacji historii, jak można ją zdefiniować nie tylko na przykładach, czy istnieje jakaś wyczerpująca definicja.

Mówiąc krótko i zwięźle, wojna z radzieckimi pomnikami prowadzona przez władze centralne i lokalne w wielu krajach jest właśnie jednym z namacalnych przykładów fałszowania historii poprzez jej wymazywanie i wypaczanie. Zjawisko to przybiera najwyższą formę w Polsce, której rząd, plując na dwustronne stosunki i podpisane z naszą stroną umowy regulujące sferę memorialną, likwiduje co roku dziesiątki materialnych dowodów ocalenia tego narodu przez żołnierzy radzieckich – pomniki, miejsca pamięci, monumenty.

Fałszowanie historii w Polsce przejawia się również w tym, że z jednej strony nasze obiekty pamięci historycznej, w tym te wspólne, są sztucznie poddawane pod działanie polskiej „ustawy dekomunizacyjnej”, z drugiej zaś strony polskie władze nie znajdują podstaw prawnych do zakazu lub przynajmniej zrozumiałej reakcji na rozpowszechnianie w swoim kraju książki Hitlera „Mein Kampf”. Kilka dni temu pojawiła się informacja, że wydawnictwo „Bellona” przygotowuje w Polsce pod koniec stycznia wydanie kolejnej edycji tego dzieła. To właśnie w nim uzasadniono konieczność unicestwienia wśród innych narodów również polskiego. To jest właśnie fałszowanie historii.