Rosja-Polska. Współpraca kulturalna

Rosyjsko-Polska współpraca kulturalna ma dawne tradycje, jednak w obecnej niekorzystnej sytuacji politycznej napotyka pewne trudności. Na przykład, rząd Polski w lipcu 2014 roku z motywów politycznych podjął decyzję o zrezygnowaniu się z uzgodnionej wcześniej organizacji w 2015 r. roku kultury Rosji w Polsce oraz roku kultury Polski w Rosji.

Od 2007 r. corocznie odbywają się festiwale filmów rosyjskich w Polsce «Sputnik nad Polską» (XII festiwal odbył się 8–18 listopada 2018 r. w Warszawie) oraz filmów polskich w Rosji «Wisła» (XI festiwal miał miejsce w Moskwie 17–24 maja 2018 r.), które przed 2015 r. były prowadzone pod patronatem honorowym przewodniczących izb wyższych parlamentów obu krajów.

17–20 maja 2018 r. Rosja wzięła udział w Warszawskich Targach Książki. W rosyjskiej ekspozycji zostało zaprezentowano ponad 400 książek wiodących wydawnictw z Rosji.

W Polsce realizują działalność koncertowa wykonawcy i zespoły muzyczne z Rosji. W okresie 2015–2018 rr. w tym kraju odbyły się występy Akademickiego Zespołu Pieśni i Tańca Armii Rosyjskiej im. A.Aleksandrowa (ostatnio – w grudniu 2018 r.), Państwowego Akademickiego Zespołu Tańca Ludowego im. I.Moisiejewa (październik 2015 r.), Moskiewskiego Państwowego Akademickiego Choru Kameralnego pod batutą W.Minina, Zespółu Pieśni i Tańca Floty Bałtyckiej (czerwiec 2017 r.), solistów Teatru Maryjskiego (marzec 2018 r.), artysty ludowego O.Pogudina, pianistów J.Faworina, A.Wołodina, D.Szyszkina, J.Awdejewej, G.Czystiakowa, skrzypaczki A.Bajewej.

16–20 maja 2018 r. w Białymstoku (województwo podlaskie) odbył się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej  „Hajnówka-2018”, w którym wystąpiło 7 zespołów z Rosji.

23 kwietnia 2018 r. w Teatrze Dramatycznym Warszawy odbyła się światowa premiera filmu fabularnego „Sobibór” (reżyser Konstantin Chabienski).

Przedstawiciel Rosji wchodzi w skład Międzynarodowego Komitetu Fundacji „Auschwitz-Birkenau” (Rosja w 2013 r. dokonała wpłaty na rzecz Fundacji w wysokości 1 mln. dolarów USA).

© Ambasada Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej