Stosunki dyplomatyczne między Rosją (RSFSR) a Polską zostały nawiązane 27 kwietnia 1921 r. Podstawę współczesnych stosunków dwustronnych stanowi podpisana 22 maja 1922 r. Umowa między Federacją Rosyjską a Rzeczpospolitą Polską o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy. Podwaliny prawne stosunków tworzy znaczna ilość dokumentów zawartych między byłym ZSRR a PRL, oraz ponad 60 umów międzypaństwowych i międzyrządowych i porozumień podpisanych w ciągu trzech ostatnich dekad.

Spotkania dwustronne na szczycie odbyły się 8 maja 2010 r. w Moskwie podczas obchodów 65-ej rocznicy Zwycięstwa, 29 stycznia 2009 r. «na marginesie» Światowego Forum Gospodarczego w Davos, 1 września 2009 r. w Gdańsku w ramach obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej, 7 i 10 kwietnia w Obwodzie Smoleńskim na uroczystościach przy pomniku obywateli radzieckich i polskich w Katyniu i w miejscu katastrofy samolotu Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego.

26-27 stycznia 2013 r. miała miejsce wizyta w Polsce Przewodniczącego Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej Sergeya Naryshkina, który spotkał się z Prezydentem i Premierem Polski, Marszałkami Sejmu i Senatu, wziął udział w uroczystościach z okazji rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego «Auschwitz-Birkenau».

25 lutego 2013 r. w Moskwie miało miejsce spotkanie rosyjskich i polskich parlamentarzystów. Na czele rosyjskiej delegacji stali Przewodniczący Komitetów ds. Międzynarodowych Rady Federacji i Dumy Państwowej, z polskiej ‑ Przewodniczący Komitetów ds. Międzynarodowych Sejmu i Senatu Polski.

Ostatnie spotkania Ministrów Spraw Zagranicznych Rosji i Polski odbyły się 10 czerwca 2014 r. w Sankt-Petersburgu (w formacie «trialogu» z udziałem ministra spraw zagranicznych Niemiec), 4 grudnia 2014 r. w Bazylei («na marginesie» posiedzenia Rady Ministrów Spraw Zagranicznych Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie) oraz 17 maja 2019 r. w Helsinkach (na marginesie posiedzenia Komitetu Ministrów Rady Europy).

W sierpniu 2012 r. odbyła się pierwsza w historii wizyta w Polsce Jego Świątobliwości Patriarchy Moskiewskiego i całej Rusi Cyryla, w trakcie której zostało podpisane wspólne posłanie Rosyjskiego Prawosławnego i Rzymskokatolickiego Kościołów do narodów Rosji i Polski. 

W ciągu ostatnich lat były utrzymywane nasycone kontakty między ministerstwami spraw zagranicznych, regularnie odbywały się konsultacje międzyresortowe na szczeblu wiceministrów i dyrektorów departamentów.

Intensywność kontaktów dwustronnych widocznie się zmniejszyła w 2014 roku w związku z zaostrzeniem kryzysu ukraińskiego i decyzją państw Zachodu o ograniczeniu stosunków z Rosją. Odbiło się to na rytmiczności funkcjonowania podstawowych mechanizmów rosyjsko-polskiego współdziałania, w tym Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej, Forum Regionów (Współprzewodniczący – Głowy Izb Wyższych Rosji i Polski), Komitetu ds. Strategii Rosyjsko-Polskiej Współpracy pod przewodnictwem ministrów spraw zagranicznych, Rosyjsko-Polskiego Forum Społeczności, Grupy do Spraw Trudnych.