html counterсчетчик посетителей сайта

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, W KTÓRYCH ZDEMONTOWANO POMNIKI RADZIECKICH ŻOŁNIERZY-WYZWOLICIELI

Wykaz zawiera miejscowości, w których zdemontowano pomniki radzieckich żołnierzy-wyzwoleńców w okresie z 2014 r. Od tego czasu strona polska oficjalnie trzyma się pozycji, zgodnie z którą pomniki radzieckich żołnierzy-wyzwolicieli w Polsce, znajdujące się poza cmentarzami wojskowymi, są „symboliczne”, rzekomo nie podpadają pod Umowę międzyrządową między Federacją Rosyjską a Rzecząpospolitą Polską o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji z dnia 22 lutego 1994 r., oraz decyzje odnośnie tych pomników rzekomo należą do kompetencji władz miejscowych. Strona rosyjska uważa takie traktowanie wspomnianej Umowy za nieprawidłowe, wyraźnie sprzeczne zarówno z tekstem tego dokumentu, jak i z odpowiednimi przepisami Traktatu między Federacją Rosyjską a Rzecząpospolitą Polską o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy z dnia 22 maja 1992 r.

Więc demontaż pomników radzieckich żołnierzy-wyzwolicieli w Polsce, który odbywa się bez uzgodnienia ze stroną rosyjską, niezależnie od jego usprawiedliwień, jest sprzeczny z prawem i narusza zobowiązania państwa polskiego, wynikające z powyższych umów rosyjsko-polskich.

Wszystkie wskazane niżej pomniki są w wykazie pomników radzieckich w Polsce, który sporządzono w ramach realizacji przez strony wspomnianej Umowy z 1994 r. i podpisano w dniu 22 kwietnia 1997 r. przez Sekretarza Generalnego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczennictwa Rzeczypospolitej Polskiej A.Przewoźnika i Naczelnika Wydziału historycznie-memoriałowego przy Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej W.Makowskiego.

***

1.Limanowa, woj. Małopolskie

W lipcu 2014 r. zdemontowano Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej.

2.Ciechocinek, woj. Kujawsko-Pomorskie

W grudniu 2014 r. zdemontowano Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej na placu Gdańskim.

3.Warszawa

W lutym 2015 r. rada miejska podjęła decyzję o nieprzywrócenie na plac Wileński Pomnika Polsko-Radzieckiego Braterstwa Broni (znanego jako „Czterech Śpiących”) po jego remoncie i zakończeniu budowy nowej linii metra.

4.Nowa Sól, woj. Lubuskie

W czerwcu 2015 r. zdemontowano Pomnik Braterstwa Broni Wojska Polskiego i Armii Czerwonej.

5. Nowy Sącz, woj. Małopolskie

W lipcu 2015 r. zdemontowano Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej.

6.Pieniężno, pow. Braniewski, woj. Warmińsko-Mazurskie

We wrześniu 2015 r. z pomnika I.D.Czerniachowskiego na miejscu, gdzie on został śmiertelnie zraniony 18 lutego 1945 r., zdemontowano barelief rosyjskiego dowódcy.

7.Stępoczyce, gm. Działoszyce, pow. Pińczowski, woj. Świętokrzyskie

W październiku 2015 r. z pomnika polskich i radzieckich partyzantów zdemontowano symbole radzieckie – sierp i młot, tablicę informacyjną oraz godło Polskiej Republiki Ludowej.

8.Mielec, woj. Podkarpackie

W listopadzie 2015 r. zdemontowano Pomnik Wdzięczności Poległym Żołnierzom Armii Czerwonej i Wojska Polskiego i przeniesiono do muzeum miasta Ruda-Śląska.

9.Trzemieszno, woj. Wielkopolskie

W marcu 2016 r. zdemontowano z placu centralnego i później przeniesiono na cmentarz miejski Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej.

10.Sławno, woj. Zachodniopomorskie

W kwietniu 2016 r. zdemontowano Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej na ul.Koszalińskiej.

11.Sanok, woj. Podkarpackie

We wrześniu 2016 r. zdemontowano Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej.

12. Goleniów, woj. Zachodniopomorskie

W październiku 2016 zdemontowano pomnik żołnierzy Armii Czerwonej oraz tablicę informacyjną upamiętniającą bohaterski czyn sierżanta Sułtanowa przy wyzwoleniu miasta od nazistów.

13.Zabrze, woj. Śłąskie

We wrześniu 2016 r. zdemontowano Pomnik Braterstwa Broni.