html counterсчетчик посетителей сайта

Mowa Niezależna

Fragment stenogramu konferencji prasowej Prezydenta Federacji Rosyjskiej W. W. Putina dot. wyników szczytu BRICS (Xiamen, 5 września 2017 r.)

Pytanie: Jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów w ostatnich dniach jest decyzja Stanów Zjednoczonych o zamknięciu szeregu obiektów dyplomatycznych, co w istocie stanowi kolejny przykład...

Wystąpienie Prezydenta Federacji Rosyjskiej W. W. Putina na szczycie BRICS (Xiamen, Chiny, 4 września 2017 r.)

W. Putin: Szanowni Koledzy, Drodzy Przyjaciele! Przede wszystkim chcę podziękować, podobnie jak inni tutaj zebrani, stronie chińskiej i przewodniczącemu Xi Jinpingowi za to, że...

Do wiadomości użytkowników strony Ambasady Rosji w Polsce

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na to, że na stronie Ambasady w rozdziale «Stosunki rosyjsko-polskie i kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego” został rozmieszczony tekst wystąpienia i...